Anställdes här 2017 som sterilansvarig – dvs ser till att alla instrument och brickor är sterila/rena enligt föreskrifter samt dokumenteras därefter.