Är du så rädd för tandläkaren att du inte går till tandvården fast du verkligen behöver? Vi kan hjälpa dig.

Du är inte ensam. Var tionde vuxen i Sverige lider idag mer eller mindre av tandvårdsrädsla. Det är vanligt att känna oro eller rädsla inför ett besök. En del är rädda för att det ska göra ont, andra är rädda för att bli kritiserade eller att känna sig utlämnade och sakna kontroll över det som händer.

Cirka fem procent av befolkningen lider av en så stark tandvårdsrädsla att de oftast undviker all kontakt med tandvården under flera år, trots ibland svåra smärtor från tänder och käkar. Stark rädsla kan också vara förknippat med fysiskt obehag som snabbare puls, svettningar, magont och muskelspänningar. Många skäms och är rädda för att tandvårdsbehovet ska ha blivit mycket stort och att man då ändå inte kommer ha råd. Läs gärna mer, eller fråga oss, om det högkostnadsskydd som faktiskt finns genom Försäkringskassan.

Tandvårdsrädsla kallas ibland även för ”tandläkarskräck”, men vanligtvis är det inte tandläkaren som person man är rädd för, utan själva situationen, tandläkarens instrument och utrustning samt smärta vid behandlingen. Vad känslorna grundar sig i varierar, men ofta är det dåliga erfarenheter förknippade med tidigare tandläkarbesök. Eller så har man blivit påverkad av andras historier och känslor, det är inte ovanligt att föräldrar för över sin rädsla till sina barn. Det gäller ju även rädsla för t. ex getingar, ormar och att flyga.

Lindrig tandvårdsrädsla eller oro kan hjälpas bra genom ett bra bemötande och gott om tid. Kanske vill du ha mer information om vad behandlingen innebär eller hur den utförs? Våga säga till – vi har stor förståelse för dig!

Våga ta första steget

Det svåraste steget för en person som är tandvårdsrädd är många gånger att ta kontakt med en tandläkare. På vår klinik är vi vana vid att möta och ta hand om dig som är tandvårdsrädd. Vi kan erbjuda dig hjälp för att övervinna din rädsla. Berätta gärna om din rädsla redan när du bokar tid. Många beskriver efteråt hur det då känns lättare att faktiskt komma på den bokade tiden – ”för de vet att jag är rädd”.

Behandling av tandvårdsrädsla

Vår personal har stor kunskap om att bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla, både vuxna och barn. Att bara prata med en erfaren tandläkare som tar problemet på allvar, brukar vara till stor hjälp.

Behandlingsalternativ

På vår klinik finns olika typer av hjälpmedel för att du ska känna dig trygg vid din behandling. I samråd med dig bestämmer vi vilken/vilka metoder vi tror passar bäst och provar oss fram till den individuella lösning som passar just dig. Du har alltid möjligheten att säga stopp. Vi kan utöver ett ödmjukt bemötande erbjuda dig Niontix, lugnande premedicinering, hypnos samt Wand. Utförligare beskrivningar av dessa finns nedan.

Tandläkarskräck
All vår personal har goda kunskaper och erfarenhet av Niontixbehandlingar.

Wand är en datorstyrd bedövning där flödet av bedövningsmedlet beräknas av en dator, för att ge en så smärtfri bedövning som möjligt. Wand betyder ”trollstav” och den lilla bedövningspennan har en mycket tunn kanyl. Bedövningspennan kan enkelt kortas av och bli mycket liten. Bedövningen läggs i ett lugnt och långsamt tempo vilket gör att den av många upplevs som smärtfri.

Om du är tandvårdsrädd eller spruträdd kan Wand vara en bedövning som passar dig. Wand har även fördelarna att den bedövar mer lokalt och släpper fortare än traditionell bedövning. Du slipper dessutom bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder. Både vuxna och barn kan få bedövning med Wand. Wand är liksom traditionell bedövning gratis och ingår i din behandling, men då det tar längre tid att bedöva så måste det alltid bestämmas i förväg så att vi har tillräckligt med tid bokad för dig.

Hypnos kan också vara ett alternativ till hjälp, vår tandläkare Erik har erfarenhet och särskild utbildning för detta. Själva hypnosen sker innan behandlingen påbörjas och innebär att patienten försätts i ett lugnt tillstånd. Man kan beskriva det som att patienten registrerar vad som sker men inte bryr sig om det. Detta kan tex vara till hjälp om man har kraftiga kväljningsbesvär eller liknande. Vi debiterar hypnos enligt gällande tandvårdstaxa, som finns tillgänglig på kliniken.

Niontix är en luktfri gas som sedan länge använts som lugnande och avslappnande medel. Niontix ges tillsammans med syrgas, genom en mask som placeras över näsan. Man känner sig lugnare, tryggare och är vid fullt medvetande. På detta sätt kan man skapa nya positiva erfarenheter av tandvårdsbehandlingar. En halvtimme efter avslutad behandling är man helt fri från effekten.

Niontix ersätter inte bedövning, men den har en viss ytligt bedövande effekt. Denna effekt kan hjälpa om man till exempel är rädd för bedövningssprutan eller har kväljningsbesvär.

Vår strategi är att gradvis minska behovet av Niontix så att man så småningom klarar det mesta eller all tandbehandling utan det. Niontixbehandling debiteras enligt gällande tandvårdstaxa (finns tillgänglig på kliniken).

Om du känner starkt obehag inför ditt tandläkarbesök kan vi premedicinera med ett lugnande läkemedel. Läkemedlet vi använder oss av är ett kortverkande, flytande läkemedel som minskar oroskänslor. Vid behov ska det intas ca 30 minuter före behandling. Det har en lugnande effekt som bidrar till muskelavspänning, dåsighet och minnesförlust. Under behandlingen kan du fortfarande uppfatta obehag men du kommer inte minnas det efteråt.

Efter behandling är det vanligt att känna sig trött och dåsig, därför ska du alltid ha en ledsagare med dig. Premedicinering kostar lite extra (tandvårdstaxan finns tillgänglig på kliniken).

– Ge oss en chans att få hjälpa dig!