Tandvårdsbidraget innebär att du årligen får en viss summa pengar att använda hos tandläkare och tandhygienister. Du behöver inte ansöka genom en blankett utan ditt bidrag hanteras automatiskt av oss via försäkringskassan.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på din ålder.

  • 24-29 år får 600 kr/år
  • 30-64 år får 300 kr/år
  • 65-äldre får 600 kr/år

Du får ett nytt bidrag den första juli varje år. Bidraget kan sparas från ett år till ett annat och användas två gånger under ett år, du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt.

Tandvårdsbidraget kan användas för att bekosta behandlingar som inte är kosmetiska. Exempelvis kan du inte använda bidraget för att bleka tänderna.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är till för att du som har stora tandvårdskostnader inte ska behöva betala allting själv. Försäkringskassan betalar en del av din behandling utifrån ett referenspris. Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och du behöver alltså inte göra något själv för att ta del av skyddet.

  • För referenspriskostnader mellan 3001-15 000 kr betalar Försäkringskassan ut 50 % som ersättning.
  • För referenspriskostnader över 15 000 kr betalar Försäkringskassan ut 85%  som ersättning.

Observera att referenspriset inte är detsamma som tandläkarens pris. Referenspris är en av Försäkringskassan fastställd prislista som även kan användas som jämförelsepris då den fria prissättningen gäller.

Dina kostnader räknas ihop inom en behandlingsperiod som sträcker sig från ditt första besök och tolv månader framåt.

Mer information om tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd kan du hitta på Försäkringskassans hemsida.