Även om din mun står ut med det mesta kan det ibland behövas en behandling för att hjälpa den på traven. Vi på Askersundstandläkarna utför många olika behandlingar som förbättrar din munhälsa. Här är några exempel:

 

Förebyggande tandvård

Årlig undersökning, hjälp att förebygga karies och tandlossning samt käkledsrelaterade problem.

Implantat i askersund

Har du tappat en eller flera tänder kan du vara i behov av ett implantat. Vi har många års erfarenhet av att göra implantatoperationer och utför de här på vår klinik i Askersund. Med hjälp av vår digitala panoramaröntgen kan vi få en fullständig bild av din käke på en gång för att se vilket sorts implantat som passar bäst.

Vi har valt att arbeta med välkända implantat från Straumann och Nobel Biocare.

Panoramaröntgen
Panoramaröntgenbild (OPG).

Tandskador i askersund

Sprickor i tänder orsakas ofta av karies eller en gammal amalgamlagning som orsakat spänningar i tanden. Nu för tiden lagar vi tänderna nästan uteslutande med hjälp av plast. Till skillnad från amalgam, som sväller när det stelnar och därmed kläms fast i tanden, så lyser man på plastlagningen med ett speciellt ljus som får det att stelna. Därmed minskar risken för att fyllningen kan skapa spänningar i tanden.

Estetisk tandvård

Hit hör till exempel porslinsfasader samt blekning av dina tänder. Vi använder oss både av traditionell blekning med blekskena och av en putsningsteknik som kallas Air Flow. Air Flow tar bort missfärgningar.

Det finns olika blekningsmetoder och undersökningar visar att blekning inte är skadligt om den utförs på rätt sätt. Låt alltid en tandläkare bedöma situationen först!

Nästan alla tänder går att bleka. En blekning kan utföras antingen hos tandläkaren eller hemma av dignbsp;själv. Det viktiga är att en tandläkare först undersöker och bestämmer vilken typ av material som ska användas och hur länge behandlingen ska ske.

För att kunna bleka tänderna måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Om du har fyllningar måste de vara av god kvalitet
  • Om du har hål (karies) måste det vara behandlat
  • Ytliga beläggningar bör vara borta
  • Ditt tandkött måste vara friskt och du får inte ha några sjukdomar i munnen
  • Du bör ha fyllt 18 år

Så här går det till

Den vanligaste blekmetoden utförs med en blekskena som framställs individuellt för varje patient. Behandlingen sköts av patienten själv. Innan en blekning påbörjas får patienten alltid noggranna anvisningar. Om du bleker hemma kan du spara bettskenan, då behöver du bara köpa blekmedel om du vill göra om blekningen.

Inför behandlingen appliceras blekmedlet i skenan som därefter placeras över tänderna. De flesta blekmedel är som mest aktiva under några timmar och det finns medel för både dag- och nattblekning.

Behandlingen upprepas under ett antalnbsp;gånger och så gott som alla behandlingar leder till ljusare tänder.

Laserbehandling i askersund

Med hjälp av mjukvävnadslaser kan vi behandla infektioner i tandkött, rotkanalsinfektioner och olika slemhinneförändringar. Laser stimulerar kroppen att starta den egna läkningsprocessen så det finns idag inga kända biverkningar.

Treatlite är en terapilaser som med fördel kan användas till att behandla sår, herpes och andra virusinfektioner.

Genom att lysa på olika akupunkturpunkter med laser kan man till exempel hjälpa patienter som är kväljningsbenägna. Även muntorrhet kan behandlas med laser.

Fråga oss gärna om du är nyfiken på laserbehandlingar.

Denna laser har tre laserdioder vilket gör att vi kan behandla större områden utanför munnen.nbsp; Vilket passar bra vid ex käkledsbesvär.

Den här formen av laser fungerar bra vid exempelvis herpesblåsor, förkylningsblåsor, inflammationer runt visdomständer och för att motverka inflammerade tandköttsfickor.

Vi använder även laser vid enklare kirurgi för att minska blödningsrisken och korta ned läkningstiden.

Akupunktur i askersund

Med hjälp av akupunktur kan man behandla käkledsbesvär. Symptom vid käkledsbesvär kan vara huvudvärk, minskad gapförmåga eller trötthetskänsla i käkmuskulaturen vid tuggning.

Akut tandvård

Är du i behov av akut tandvård? Ta kontakt med oss direkt på 0583-100 62 – våra trogna patienter försöker vi hjälpa redan samma dag. Om vi har stängt ber vi dig ringa till FTV Jourklinik i Örebro 019-602 38 00.  De har telefontider så vi rekommenderar att ringa så tidigt som möjligt på dagen.

Är du missnöjd med din behandling?

Känner du dig missnöjd med den vård vi gett dig uppskattar vi om du berättar det för någon i vår personal, så att vi får möjlighet att rätta till eventuella fel eller missförstånd. Vill du anmäla en felaktig behandling eller framföra klagomål som gäller oss är det numera direkt till oss som vårdgivare du gör din anmälan. Här finns en klagomålsblankett, som du skriver ut och fyller i (eller ber om på vår klinik) för att sedan skicka till vår klinik via post/mail. Ditt ärende besvaras sedan inom 7 arbetsdagar.

högklassig tandvård